โครงการอบรมวิชาการทางเภสัชกรรม SMART PHARMACIST Update on Pharmacotherapy for Non-Communicabla Disease (NCDs) EPISODE II

โครงการอบรมวิชาการทางเภสัชกรรม SMART PHARMACIST Update on Pharmacotherapy for Non-Communicabla Disease (NCDs) EPISODE II
วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"