ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

22-23 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร


ข่าวนี้มีกิจกรรมรวมอยู่ด้วย

ดูตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"