ประชุมโครงการอบรมวิชาการทางเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

ประชุมโครงการอบรมวิชาการทางเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)”

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคิงส์คาลสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


ข่าวนี้มีกิจกรรมรวมอยู่ด้วย

ดูตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"