ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ลงทะเบียน


ข่าวนี้มีกิจกรรมรวมอยู่ด้วย

ดูตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"