การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress 2018

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress 2018

Presision Medicine: Inoovation That Could Transform Pharmacist's Roles

Pre-Conference 17 กรกฏาคม 2563

Main Conference 18-19 กรกฏาคม 2563

สถานที่: ประเทศไทย

QR-CODE สำหรับการดาวน์โหลด (https://goo.gl/2TziR8)

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"