ที่อยู่สำนักงาน

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์

043-009-700 ต่อ 48311,48321,48329

อีเมลล์

apopsthai@gmail.com


ส่งข้อความหาเรา