ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญในฐานะ Invited Speaker งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ที่ปรึกษา ชมรมเภสัชกรโรงมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้รับเชิญในฐานะ Invited Speaker ในหัวข้อ “Cultural issues in cancer treatment and care” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"