ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเพิ่มเติม คลิก !


ข่าวนี้มีกิจกรรมรวมอยู่ด้วย

ดูตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"