ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

ลงทะเบียนเพิ่มเติม คลิก !


ข่าวนี้มีกิจกรรมรวมอยู่ด้วย

ดูตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"