ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Dexrazoxane ในการป้องกันภาวะพิษต่อหัวใจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยากลุ่ม Anthracycline

ยากลุ่ม anthracycline เป็นยาต้านมะเร็งที่มีบทบาทสาคัญในการรักษามะเร็งหลายชนิดและมีการใช้มากถึงร้อยละ 32 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ 57-70 ของผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นมะเร็งต่อมน้าเหลือง และร้อยละ 50-60 ของเด็กที่เป็นมะเร็ง1 อย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานการเกิดภาวะพิษต่อหัวใจแบบ left ventricular dysf...

รายละเอียด


A cancer of Myeloid cell (AML)

Acute Myeloid Leukemia
• Estimated new cases (2014) 18,860 people
• Death 10,460 people
• Median age of diagnosis 67 years
AML can be de novo or secondary
– Alkylating agent/topoisomerase II inh
– Radiation
– Myelod...

รายละเอียด


Prevention of Anthracycline associated cadiotoxicity by RASS blocker in Breast cancer

     ยาเคมีบำบัดทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อเซลล์ที่แบ่งตัวเร็ว และอาจจะฟื้นตัวได้เองโดยจะพบความเป็นพิษระยะยาวได้ไม่มาก เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนอย่างจำกัด ซึ่งอาจเป็นผลทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการ...

รายละเอียด